Thursday 18 November 2010

Sashiko Detail

My current obsession - Sashiko/Boro.